My Followers

Hak pengguna telekomunikasi

PENGGUNA DAN SYARIKAT TELEKOMUNIKASI

Antara senario yang sering berlaku ialah ketika anda mendapat bil telefon yang tidak tepat terutama bil telefon bimbit, kepada pengguna perkhidmatan prabayar ada berlaku kejadian baki kredit prabayar yang baru dibeli terlalu cepat berkurangan.

Sebagai pelanggan dan pengguna telekomunikasi, anda perlu mengetahui hak anda sebagai pengguna telekomunikasi dan menggunakannya dengan bijak.

Kerajaan telah menggubal dan melaksanakan Akta Komunikasi dan Multimedia 98 (CMA98) yang mempunyai peruntukan mengawal selia pelbagai perkhidmatan pemusatan dalam industri dan negara.

CMA98 menyatakan secara jelas peruntukan bagi anti persaingan, langkah pertama ke arah liberalisasi dalam industri komunikasi Akta ini membawa perspektif baru bagi definisi hak dalam komunikasi yang boleh dibahagikan kepada hak pengguna, hak penyedia perkhidmatan dan hak kerajaan serta badan kerajaan.

Sebagai pengguna komunikasi bijak, anda perlu tahu hak sebagai pengguna dan melalui hak itu serta hak penyedia perkhidmatan, akta berkenaan menggalakkan rejim kawalan sendiri manakala kerajaan tidak lagi mengenakan segala kawalan dan tindakan.

Melalui CMA98, masyarakat dan industri bersama-sama mengatur diri dan bersetuju terhadap masalah yang berlaku dan berusaha memperbaikinya dan pada masa sama menjamin dan meningkatkan perkhidmatan pelanggan.

Peringkat pertama yang perlu dilakukan dalam mengenali hak pengguna ialah melepasi saluran disediakan Forum Pengguna Malaysia (CFM) yang dilantik Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM).

Ia merupakan peringkat di mana pengguna dan penyedia perkhidmatan akan cuba untuk menyelesaikan masalah secara bersama.

Jika kedua belah pihak menemui jalan buntu pada peringkat ini, CFM akan mengemukakan kes kepada SKMM untuk tindakan lanjut di mana ia akan menguatkuasakan tanggungjawab pelesenan dikenakan terhadap setiap syarikat penyedia perkhidmatan.

CFM dianggotai oleh penyedia perkhidmatan dan kumpulan pengguna yang diuruskan badan itu sendiri bagi menjelaskan kod tata laku penyedia perkhidmatan.

Melaluinya, setiap aduan akan diselesaikan dan syarikat penyedia perkhidmatan yang menerima aduan itu perlu memberi maklum balas mengikut kategori aduan dan jangka masa diberi.

Kita ambil masalah pengguna perkhidmatan prabayar yang dinyatakan sebelum ini di mana antara perdebatan hangat di kalangan pengguna dan penyedia perkhidmatan ialah ketiadaan bil menyebabkan pengguna tidak dapat mengawal panggilan dibuat selain tidak mengetahui baki kredit prabayar berkurangan secara mendadak sedangkan si pengguna tidak membuat banyak panggilan.

Masalah ini sebenarnya mempunyai penyelesaian mudah jika anda mengetahui dan memahami hak seorang pengguna telekomunikasi yang mana perundangan memperuntukkan bahawa anda berhak untuk mendapatkan bil perincian penggunaan anda dengan jelas.

Perlu diingat, sejak CFM dilantik SKMM sebagai mata dan telinga suruhanjaya itu dan semua pengguna komunikasi yang bijak perlu memanfaatkan sepenuhnya saluran disediakan.

TANGGUNGJAWAB SYARIKAT TELEKOMUNIKASI

Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 memberikan pengguna hak untuk mendapatkan perkhidmatan yang berkualiti dan membuat aduan jika perkhidmatan yang diberikan oleh syarikat telekomunikasi tidak memuaskan.

Penjagaan kepentingan pengguna seterusnya diperhebatkan lagi dengan peruntukan di bawah Akta Perlindungan Pengguna yang memberikan peruntukan kepada pengguna untuk mendapatkan ganti rugi dalam bentuk pemulangan wang atau penggantian produk terhadap perkhidmatan yang tidak berkualiti.

Berdasarkan kepada aduan yang diterima oleh Pusat Khidmat Aduan Pengguna Nasional (NCCC), didapati aduan mengenai perkhidmatan telekomunikasi mengalami peningkatan yang berterusan.

Penyedia perkhidmatan telekomunikasi harus melaksanakan tanggungjawabnya dalam memberikan perkhidmatan yang berkualiti kepada pengguna di mana pihak yang memberikan perkhidmatan telekomunikasi harus memberikan maklumat yang terperinci tentang sesuatu perkhidmatan yang ditawarkan supaya pengguna lebih memahaminya.

Mereka juga wajib memastikan tiada sebarang maklumat yang mengelirukan disalur kepada pengguna dan perlu bertindak dengan adil dan segera jika menerima sebarang aduan bagi memelihara hak pengguna.

Oleh itu, para pengguna perlu menyedari bahawa mereka mempunyai hak untuk mendapatkan maklumat yang terperinci sebelum membeli sesuatu perkhidmatan telekomunikasi dan haknya untuk membuat aduan serta mendapatkan ganti rugi.

* Oleh PERSATUAN KESELAMATAN PENGGUNA KUALA LUMPUR, PKPKL@ hotmail.com
Post a Comment